MUDr. Jaroslav Šalkovský - anesteziológia a resuscitácia